Markarbeten Yttre skötsel Markarbeten Yttre skötsel Markarbeten Yttre skötsel

Välkommen

Weistrands Markarbeten & Yttre skötsel hjälper dig med allt inom mark- och parkarbeten. Vi har lång erfarenhet av skötsel av grönytor och utemiljöer för större och mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Gräsklippning, ogräsrensning, kantskärning, renhållning, tillsyn av lekparker, vår- och höststädning är några exempel på det vi jobbar med.

Vi kan också hjälpa företag och privatpersoner med olika typer av mark- och anläggningsjobb. Som exempelvis murar, dräneringsarbeten och plantering. För flera av våra tjänster finns möjlighet för privatpersoner att göra ROT- och RUT-avdrag.

För Weistrands Markarbeten & Yttre skötsel är kunskap och engagemang drivkrafterna. Tillsammans med våra kunder jobbar vi målmedvetet och kostnadseffektivt för att utveckla deras utemiljöer. I våra maskiner och redskap använder vi genomgående bensin med lägre utsläpp av skadliga ämnen som svavel, bensen och aromater.

Välkomna att ta del av informationen på vår hemsida – tveka inte att kontakta oss med era frågor!