Tjänster

Maskintjänster
- Snöröjning
- All slags sopning
- Uppryckning av buskar med gripklo
- Lastning och lossning
- Inbärning av material

Markarbeten
- Staketarbeten
- Snickerier
- Plattläggning
- Sättning av kantsten
- Mindre grävningsarbeten

Smides & verkstadsarbeten
- Reparationer av redskap och maskiner
- Hydraulikarbeten

Grönyteskötsel
- Gräsklippning/trimning
- Häckklippning
- Ogräsrensning

Kontakta oss för att få veta mer!

Markarbeten och yttre skötsel Markarbeten och yttre skötsel Markarbeten och yttre skötsel Markarbeten och yttre skötsel Markarbeten och yttre skötsel Markarbeten och yttre skötsel Markarbeten och yttre skötsel